Typy zbraní pre športovú streľbu

Aj v športovej streľbe sú nejaké tie pravidlá. Okrem toho, že hráč má mieriť na terč a udržovať od neho určitú vzdialenosť, sú pravidlá aj na typ zbrane, ktorú má pri sebe mať. Záleží to od disciplíny, či už to je vzduchová disciplína, guľová disciplína alebo broková disciplína. Jednoznačné vyjadrenie zbraní je v perkusnej disciplíne, kde je za potreby mať zbraň, ktorá bola vyvinutá pred 31.12.1980. Tam sú už len presne určené pravidlá, akú zbraň mať majú, inak sa tam môže používať ľubovolný perkusný revolver, perkusná pištoľ, perkusná puška, kresadlová pištoľ a kresadlová puška. Jednotlivé zbrane patria aj do disciplíny, samozrejme, pretože nemôžete strieľať z pušky, keď ostatní súťažiaci majú revolvere.

Rozdelenie zbraní pre športovú streľbu

Pre guľové disciplíny sú pištole ako je napríklad pištoľ Pardini, v tomto smere môžu byť zbrane kratšie aj dlhšie, závisí od disciplíny. Ak je pre danú disciplínu potrebný revolver, presnejšie nazývaný flobertka, súťažiaci si často môžu vybrať ľubovoľný revolver, ktorý splňuje kritéria ohľadom kalibra. Vo vzduchových disciplínach sa využíva vzduchovka podľa štandardov pre danú disciplínu. Či už ide o streľbu z kľaku, stoja alebo ľahu, tak zakaždým sa používa vzduchovka ISSF. Je to vlastne vzduchovka určená pravidlami profesionálnej federácie športovej streľby. Na koniec zostali brokové disciplíny, kde sa najčastejšie používajú dvojhlavé brokovnice. Aj tu sú štandardy, ktoré musí každá jedna zbraň spĺňať, pretože ak tomu tak nie je, tak súťažiaci nemôže súťažiť. Pravidlá sú v tomto ohľad prísne, pretože aj 0,1 mm väčší kaliber môže podstatne zvýhodniť súťažiaceho.

Športová streľba tak využíva mnoho zbraní, to platí hlavne pre guľové disciplíny, pretože v dnešnej dobe sa táto streľba rýchlo rozširuje a záujem má o ňu stále viac a viac ľudí. Či už sú to malé zbrane s malým kalibrom, alebo zbrane s väčším kalibrom, všetci si našli nejaké to miesto v športovej streľbe. Vyskúšať si tento šport môžete aj vy, hocikedy len chcete. Jediné čo potrebujete je zbraň.