Typy strelníc s ich výhodami a nevýhodami

Strelnice sa rozdeľujú podľa kategórií na:

Kategória A (otvorená strelnica)

Kategória B (krytá strelnica)

Kategória C (polokrytá strelnica)

Podľa triedy na:

1 – sem zaraďujeme strelnicu verejnú, športovú a nekomerčnú

2 – sem patrí nekomerčná strelnica, ktorá má pevne dané diaľku streľby a je určená na streľbu v oddelených boxoch

3 – patria sem verejné strelnice určené na streľbu zo streleckého stanovišťa na ľubovoľnom mieste strelnice. Diaľka streľby je premenlivá.

4 – neverejná strelnica

Podľa skupiny:

K – sú to strelnice, na ktorých sa strieľa s guľovými zbraňami

H – strelnice využívané pre brokovnice s asfaltovými a pohyblivými terčmi

Z pohľadu strelcov sú otvorené strelnice najobľúbenejšou strelnicou kvôli dostatku prirodzeného osvetlenia, čo značne ovplyvňuje úspešnosť strelcov. Otvorená strelnica tiež umožňuje vykonávanie rôznych streleckých disciplín vďaka veľkému priestranstvu a má najnižšie prevádzkové náklady. Keďže táto strelnica sa nachádza na otvorenom priestore, nie je chránená pred poveternostnými vplyvmi a je závislá od klimatických podmienok. Tiež je tu vždy riziko úletu strely, aj keď balisticky sú schválené tak, aby odrazené strely nemohli opustiť priestor a boli čo najbezpečnejšie.

Polokryté strelnice sú z časti chránené pred poveternostnými podmienkami, čo je značná výhoda oproti otvoreným strelniciam, pretože nie sú závislé od klimatických podmienok, avšak majú umelé osvetlenie, čo vplýva na výkon strelcov. Tiež sa tu nemôžu vykonávať niektoré strelecké disciplíny vďaka pevne stanovenej palebnej čiare. Veľkou výhodou polokrytých strelníc je menšie nebezpečenstvo úniku strely a tiež nie je tu nutná inštalácia vzduchotechniky.

Výhodou tohto typu strelníc je ich umiestnenie, a to priamo v mestách. Na popularite získavajú tiež, že vôbec nie sú závislé od klimatických podmienok a je tu možnosť streľby po celý rok. Tiež je tu úplne znemožnený úlet strely, čo zaisťuje vyššiu bezpečnosť.

Na záchyt strely sa využíva na všetkých strelniciach pravidlo, že zábrana nesmie odrážať strely, či ich časti. Najvhodnejšou zábranou bývajú hlinené, drevené alebo oceľové zábrany.