Strelnice Slovenska

Streľba sa teší na Slovensku veľkej obľube medzi mladými, ale i medzi staršími ľuďmi. Ide o určitý druh relaxácie a túto činnosť môžeme vnímať ako voľnočasovú aktivitu, no zároveň môže ísť aj o profesionálne povolanie. Nato, aby si človek mohol streľbu vyskúšať, slúžia predovšetkým strelnice.

Strelnica

Strelnicou nazývame priestor slúžiaci na streľbu z rozličných typov strelných zariadení. Tieto priestory môžeme členiť v závislosti od ich využitia – z nich môžeme uviesť policajné, športové či zábavné, … V histórii (ale aj v súčasnosti) sa strelnicou označovali či označuje tiež územie, kde dochádza k poprave strieľaním.

Počet a kvalita slovenských strelníc

Koncom roka 2017 bolo v Slovenskej republike registrovaných takmer 350 strelníc. V tomto meradle víťazí juh Slovenska, konkrétne komárňanský okres, no väčší počet strelníc sa nachádza napr. aj v okrese Martin. Okrem nekrytých strelníc máme na Slovensku aj kryté strelnice. V oboch prípadoch sa jedná o strelnice určené pre rôzne druhy disciplín na rôznu vzdialenosť.

Ako už bolo spomínané, počet strelníc na Slovensku začal po značnom úpadku znovu rásť a aktuálne sa pomerne ustálil. Vyššou kvalitou oplýva nie len zázemie, ale aj celkové zariadenie strelníc. Pravdepodobne je aj to dôvodom, prečo je Slovensko vyhľadávanou destináciou streľbou sa zaoberajúcich turistov z viacerých krajín, napr. zo Spojeného kráľovstva.

Niektorí prevádzkovatelia streleckých priestorov ponúkajú zákazníkom aj rôzne školenia. Ich ponuka môže tiež obsahovať rozličné výcviky či kurzy.

Najdôležitejší prvok: bezpečnosť

Úlohy, ktoré musí majiteľ strelnice splniť, sú dané paragrafom 51 Zákona číslo 190/2003 Zbierky zákonov o strelných zbraniach a strelive.

Vlastník musí mať zabezpečený priestor, na ktorom chce prevádzkovať streľbu. Základom pre výstavbu strelnice je disponovať odobreným balistickým posudkom ako aj schválenou kolaudáciou. Prevádzka strelnice nemôže byť životu a zdraviu nebezpečná a schvaľuje ju policajný orgán Slovenskej republiky. Nesmú byť v ohrození ani okolité priestory a budovy. Celkovú výstavbu strelnice musí vlastník konzultovať s balistickým znalcom. Násyp má disponovať vyhovujúcimi rozmermi – výškou, šírkou aj hrúbkou – najväčšiemu dovolenému resp. používanému kalibru v danom priestore.