Strelecké preteky na Slovensku

Ak sme už strávili dlhé hodiny, celé dni či mesiace na strelnici, určite sa to odrazilo na našich streleckých schopnostiach, ktoré sa nám už zdajú byť porovnateľné alebo aj lepšie ako tie, ktoré sme najprv len s údivom pozorovali u skúsenejších strelcov. Niekto možno tieto schopnosti v sebe len objavil a rád by si ich dokázal aj mimo strelnice.

Najlepší spôsob, ako sa pozrieť pravde do očí – či je náš pohľad na vlastné schopnosti objektívny, je zmerať si sily s ľuďmi mimo svoj okruh známych, ktorých spôsoby už poznáme naspamäť, a prijať tak novú výzvu. Zúčastniť sa na prvých streleckých pretekoch, čo je súťaž pre strelcov v rôznych disciplínach. Tieto súťaže sú určené pre verejnosť, ale aj pre príslušníkov špecializovaných zväzov, napríklad poľovníkov, kde sa vyskytuje pochopiteľne viac “zvieracích” terčov.

V tomto článku si predstavíme päť základných disciplín.

1. Puškové disciplíny

Zúčastniť sa môže len strelec, ktorého puška, oblečenie a výbava spĺňa platné normy. Strieľa sa väčšinou na papierový terč a to zo všetkých troch streleckých polôh na 50 alebo 300 metrov.

2. Pištolové disciplíny

Táto disciplína má viacero modifikácii v závislosti od použitej pištole a ďalej sa v jednotlivých kategóriách môže zohľadniť aj pohlavie strelca, napríklad pri streľbe zo vzduchovej pištole. Niektoré disciplíny sú určené len pre ženy, iné zas pre mužov.

3. Brokové disciplíny

Komplikovanejšie disciplíny, ktoré vyhľadávajú aj spomínaní poľovníci – automatický trap, batéria a lovecké kolo, ktoré zahŕňa streľbu z vysokej veže. Asfaltové terče pre tieto disciplíny sú pohyblivé.

4. Streľba z historických zbraní

Táto disciplína prináša pocit skutočného vojaka a na Slovensku má veľkú tradíciu.

Riadi sa medzinárodne prijatými pravidlami a delí sa na pištolové a puškové disciplíny.

5. Streľba na pohyblivý terč

Samozrejme sa nejedná o živý terč. V praxi sa musia popri vynikajúcim streleckým schopnostiam uplatniť aj premyslené stratégie, často zahŕňajúce aj výpočty, vzťahujúce sa na konkrétne druhy terčov – je predsa iné strieľať na medveďa a na malého králika.

Uvidíme sa teda na nasledujúcich streleckých pretekoch!