Športová streľba a jej disciplíny

Streľba okrem iného môže byť aj športová disciplína nazývaná ako športová streľba, pri ktorej strelci pomocou strelných zbraní zasahujú cieľ. Športová streľba je dokonca súčasťou olympijských hier od ich vzniku. Rozdeľuje sa na ženskú a mužskú disciplínu, avšak ženská bola pridaná až v roku 1984. Vykonáva sa krátkymi strelnými zbraňami ako revolvery, pištole a prevodovky, dlhými strelnými zbraňami (brokovnice, guľovnice, vzduchové pušky) alebo mechanickými zbraňami (luky, kuše). Podľa nich sa olympijské strelecké disciplíny delia do troch kategórií: puškové, pištoľové a brokové.

Brokové disciplíny (skeet a trap) využívajú na streľbu brokovnicu a strieľa sa na lietajúci terč, ktorý sa nazýva holub. Keďže tieto disciplíny sa nadväzujú na tradičný lov vtákov, v roku 1900 v Paríži na hrách sa strieľalo na živé holuby.

Trap a skeet disciplíny obe strieľajú na pohyblivý terč, no ako aj anglický názov našepkáva, sú trošku odlišné. Kým v trap disciplíne zariadenie náhodne vystreľuje terče do rôznych smerov (toto zariadenie nahradilo holuby vypúšťané z klietky), v skeet disciplíne je strelec povinný byť v loveckom postavení (držanie zbrane dole opretú o pás) až do okamihu, keď vyletí terč, alebo terče. Tie sú vystreľované v rôznych výškach v rôznom časovom intervale (do troch sekúnd) z dvoch veží. Na každý terč má strelec jednu ranu.

V puškách a pištoliach sa strieľa na stacionárne ciele. V závislosti od disciplíny strelci môžu stáť, kľačať, ležať, alebo vystriedajú všetky tri polohy.

Okrem olympijských disciplín existujú aj perkusné disciplíny, kde sa strieľa z historických zbraní.

Medzi neolympijské disciplíny sa tiež zaraďujú praktická streľba a ľudová obranná streľba.

Obľúbenou voľnočasovou aktivitou zo športovej streľby je streľba kušou a lukom, kde je treba odhadnúť vzdialenosť. Je to fyzicky náročný šport. Napriek tomu mnoho ľudí ho obľubuje a organizujú sa rôzne súťaže. Na súťaži je v okruhu 3 kilometrov rozmiestnených 28 terčov. Pri každom z nich je vlajka, červená pre strelca z kuše a modrá pre lukostrelca. Súťažiaci chodia v skupinách a celá súťaž trvá niekoľko hodín.