Čo je strelnica?

Strelnica je špecializované zariadenie navrhnuté pre trénovanie streľby a prípravu, ktorá je nutná pre obdržanie zbrojného pasu. Strelnice väčšinou prevádzkujú vojenské agentúry, hoci väčšinu z nich vlastnia súkromníci a slúžia hlavne na rekreáciu. Na každé zariadenie spravidla dohliada jeden alebo viacero zamestnancov, ktorí sú zodpovední za to, aby sa všetky pravidlá týkajúce sa bezpečnosti pri používaní zbraní a relevantné vládne smernice dodržiavali.

Strelnice môžu byť vonku aj vnútri, a môže sa stať, že použitie zbraní je na strelniciach obmedzené na konkrétne zbrane, ako napr. ručné zbrane a pušky. Môžu sa tiež špecializovať na určité strelné športy ako napr. skeet (disciplína zameraná na presnosť). Väčšina vnútorných strelníc zakazuje použitie určitých pušiek alebo automatických zbraní.

Vnútorné strelnice

Strelnice, ktoré sú vo vnútorných priestoroch, sú postavené ako nezávislé objekty, hoci sa môže stať, že sú súčasťou väčších budov, zväčša v suterénoch. Základné časti vnútorných strelníc sú dráhy, terče a lapače striel. Strelnice môžu byť navrhnuté rôzne podľa toho, na čo sa špecializujú, ale všetky musia spĺňať požiadavky pre bezpečnú prevádzku strelnice, t.j. poskytnúť ochranu, kontroly bezpečnosti, správne vetranie, zvukovú izoláciu a vhodné osvetlenie.

Niektoré strelnice sú vybavené kabínami, aby poskytli strelcom zreteľnejší priestor pre streľbu, a aby obmedzili možné nebezpečenstvo chybných výstrelov a vystrelených nábojov od susedných strelcov.

Vonkajšie strelnice

Vonkajšie strelnice sa využívajú na streľbu do väčšej diaľky (do alebo viac ako 1100 m). Súčasťou výcvikov môže v niektorých prípadoch byť napr. vietor či dážď. Súťaže vo vonkajšej streľbe sa konajú v priaznivom počasí, a hoci sa môže zmeniť, súťaž sa končí len vtedy, ak má počasie negatívny dopad na bezpečnosť.

Tieto strelnice sú prispôsobené tomu, aby zvládli všetky výstrely. Väčšina z nich však zakazuje veľkosť najväčšieho kalibru a silu strely podľa toho, ako je strelnica navrhnutá. Niektoré strelnice majú samostatné zariadenia, ktoré povoľujú streľbu z vysoko výkonných zbraní.

Pokiaľ sa chcete dozvedieť o typoch strelníc viac, prečítajte si našu rubriku “Typy strelníc”, kde Vám všetko s radosťou objasníme!