Bezpečné miesto na streľbu – strelnica

Keďže Slovensko patrí medzi štáty, ktoré regulujú kúpu zbraní a aj streľbu kvôli bezpečnosti, streľba, či už ide o rekreačnú alebo športovú, je tu možná iba na miestach určených na bezpečnú streľbu, čiže na strelniciach.

Legálne prevádzkovanie strelnice je možné dodržiavaním zákona číslo 190/2003 Zbierky zákonov o strelných zbraniach a strelive, paragraf 51. Tento zákon uvádza, aké povinnosti potrebuje prevádzkovateľ strelnice dodržiavať. Okrem toho strelnica musí spĺňať určité základné kritériá ako kolaudačné rozhodnutie na stavebné časti a kladný balistický posudok. Tento posudok má určiť ako výkonnými zbraňami je na nej možné strieľať. Povolenie na prevádzkovanie vydáva polícia. Ak niečo zo spomínaných kritérií nová strelnica nespĺňa, povolenie bude zamietnuté.

Na strelniciach môžu strieľať vlastníci zbraní, ale aj osoby bez zbrojného pasu pod dohľadom profesionála. Platia tu základné zásady bezpečnej manipulácie so zbraňami, ktoré musia všetci dodržiavať a riadiť sa prevádzkovým poriadkom.

Za správny chod strelnice je zodpovedný správca strelnice, ktorého pokyny každý musí rešpektovať. Je oprávnený vylúčiť akúkoľvek osobu, ktorá nedodržiava stanovené zásady strelnice.

V minulosti strelnice zaznamenali prudký pokles, ktorý pretrvával dlhšiu dobu. V súčasnosti za začal zaznamenávať pozitívny trend. Síce nie je masový, ako v minulosti, ale skôr komerčný. Napomohol tomu vznik krytých strelníc priamo v mestách, ich lepšia vybavenosť, rôzne atrakcie a možnosť zapožičiavania rôznych druhov zbraní. Stal sa tiež obľúbeným turistickým predmetom pre ľudí hlavne z Veľkej Británie.

V súčasnej dobe je na Slovensku registrovaných 343 strelníc. Z toho tri sú napríklad v Bratislave, ktoré okrem streľby na svojich dráhach ponúkajú aj rôzne druhy kurzov, výcvikov, či školení. Najväčší záujem majú ľudia o psychotesty a kurzy na prípravu žiadateľov o zbrojný pas.

Najväčším počtom strelníc sa môže popýšiť okres Komárno, kým najkrajšou strelnicou zase Liptov, ktorá je zároveň aj prvou eko strelnicou na Slovensku. Používa namiesto olovených oceľové broky. Na Slovensku môžeme nájsť rôzne strelnice, avšak všetky majú jeden spoločný znak, a to je bezpečnosť.